Tentang Kami


Visi Kami

Menjadi syarikat NO 1 di Malaysia sebagai penyedia latihan khusus dalam industri makanan halal dan sebagai perunding dalam pelbagai perkhidmatan yang membantu pengusaha industri makanan mencapai piawaian Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009, Akta Kawalan Penyakit 1988 dan Malaysian Standard on Halal Food (MS 1500:2009) menjelang tahun 2025.

Misi Kami

  1. Menyediakan kursus, latihan dan rundingan yang lebih efektif dan meliputi kawasan yang lebih meluas menjelang tahun 2025
  2. Menyediakan modul latihan yang terkini dan menambah kepelbagaian modul latihan bagi menambah nilai kepada kepada pengusaha industri makanan menjelang tahun 2025.
  3. Menyediakan sumber, kepakaran dan sistem yang efektif bagi memudahkan pengusaha dalam industri makanan membangunkan sistem halal di syarikat mereka dan memperoleh pengiktirafan Halal Malaysia dalam tempoh masa 3-6 bulan menjelang tahun 2025

Objektif Kami

  1. Merangka dan menyelaras sistem syarikat, Lokasi kursus dan tenaga pengajar agar proses latihan dan kursus berjalan dengan efisyen dan sistematik dan memberi nilai kepada lebih banyak pengedali makanan di serata tempat.
  2. Bekerjasama dengan Agensi, Jabatan, Pengusaha Industri makanan dalam mendalami keperluan dan permasalah dalam industri makanan halal.
  3. Menaiktaraf sistem perundingan sedia ada dan berkolaborasi dengan agensi halal seperti JAKIM dan JAIN untuk merangka sistem permohonan halal yang lebih cekap.

Profil Syarikat