fbpx
Halal Internal Audit Training

Tempoh : 1 Hari atau 2 Hari

 |     Pilihan : In-House Training    |

HRDF Claimable

Saiful Abd Rahman

Training Consultant

Certified Halal Facilitator by MIHA-JAKIM and competent in various halal matter | Certified Halal Executive by Halal Professional Board (HPB) | Certified Food Handling Trainer by MOH | HRDF Certified Trainer.

* Memahami konsep Halal dan Haram dalam Islam

* Halal berdasarkan Prinsip Syariah

* Garis Panduan Halal (MS1500: 2019) dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (MPPHM)

* Sistem Pengurusan Jaminan Halal

* Proses Pengauditan Halal Dalaman

* Merancang & Persediaan Audit

* Pelaksanaan

* Simulasi

* Kajian kes

Siapa yang perlu hadir:

*Internal halal auditors / Halal committee
members / Halal executives / QA&QC / Production manager / Halal managers

Sijil yang diberikan setelah tamat kursus adalah di iktiraf oleh JAKIM kerana Al Barakah Training Solution merupakan Rakan Strategik JAKIM-MIHA

Halal Internal Audit adalah sebuah kursus yang boleh dituntut sepenuhnya daripada Human Resource Developement Fund HRDF.

Halal Internal Audit

Latarbelakang

Halal Internal Audit atau Latihan Pengauditan Halal Dalaman direka untuk meningkatkan kemahiran pengauditan dan serta teknik meningkatkan keberkesanan audit, khususnya untuk industri halal.

Latihan ini mendedahkan kepada peserta dengan mendalam fasa audit halal dalaman serta pematuhan garis panduan untuk memenuhi keperluan pensijilan halal.

Latihan ini melibatkan teori audit dan latihan praktikal beserta kajian kes yang akan membolehkan para peserta mengaplikasikan proses pengauditan di dalam premis mereka.

Hasil Pembelajaran

Di akhir latihan ini, peserta akan dapat:

  • Menerangkan fasa dan proses pengauditan yang terlibat berdasarkan standard dan pensijilan halal.
  • Menjelaskan peranan pengauditan Halal dalaman dalam peningkatan mutu Sistem Jaminan Halal.
  • Merancang, menyusun dan melaksanakan pengauditan halal dalaman dalam organisasi.
  • Menyediakan laporan audit halal dan laporan ketidakakuran (Non-conformance report)
  • Menganalisa punca ketidakakuran dan menyediakan laporan Tindakan Pembetulan (Corrective-Action) dan Tindakan Pencegahan (Preventive-Action)

DAPATKAN 'COURSE OUTLINE' PENUH