Halal Assurance System HAS

Tempoh : 2 Hari

 |     Pilihan : Public & In-House Training      |

HRDF Claimable

KURSUS LATIHAN SJH KOMPREHENSIF

HALAL ASSURANCE SYSTEM

Program Latihan Sistem Jaminan Halal

Latarbelakang

Kursus Sistem Jaminan Halal (SJH) atau lebih dikenali dalam industri sebagai Halal Assurance System (HAS) direka bentuk untuk memberi pengetahuan dan kemahiran yang menyeluruh kepada peserta untuk di aplikasikan terus ke dalam sistem pengurusan halal syarikat.

HAS merupakan satu mekanisma pendekatan yang sistematik untuk memastikan dan memelihara integriti produk dan perkhidmatan halal. Penubuhan HAS adalah keperluan wajib bagi sebahagian skim pensijilan halal Malaysia.

Melalui latihan ini, peserta akan dibimbing dengan mendalam pemahaman dan pengetahuan berkenaan HAS sebagai kaedah untuk mengenalpasti dan mengatasi ‘Halal Critical Point’ dan mewujudkan sistem kawalan demi mengawal integriti dan keselamatan produk halal.

Hasil Pembelajaran

DAPATKAN 'COURSE OUTLINE' PENUH

Antara Pelanggan Kami