Program Latihan

Sekolah Latihan Pengendali Makanan

  Sekolah Latihan Pengendali Makanan

Kursus Pengendalian Makanan

Kursus Pengendalian Makanan

kursus berkaitan halal

Halal Awareness and Good Practice

Halal awareness training

Halal Internal Audit

Halal audit training

Bengkel Cara Mohon Halal 3.0

Bengkel Cara Mohon Halal JAKIM

Bengkel Cara Mohon Halal 3.0

Basic Halal Awareness

Basic Halal Awareness training

Basic Halal Awareness

Sistem Jaminan Halal