Halal and Food Safety Training

Tempoh : 1-Hari

 |     Pilihan : Public & In-House Training      |

HRDCorp Claimable

Halal & Food Safety Course

Halal & Food Safety Training [HALFOS]

Halal & Food Safety Training

Latarbelakang

Kakitangan syarikat memainkan peranan yang penting dalam memperoses dan menghasilkan kualiti makanan yang terbaik mengikut garis panduan sistem keselamatan makanan & Halal.
 
Pengurusan syarikat bertanggungjawab dalam memberikan latihan yang sewajarnya agar kakitangan syarikat tahu dan mahir mengendalikan produk makanan berdasarkan garis panduan yang telah di tetapkan.
 
Program Halal & Food Safety Training yang di jalankan selama 1 hari ini di tujukan kepada kakitangan syarikat yang di olah agar merangkumi keseluruhan aspek-aspek yang berkaitan dengan Halal & Keselamatan makanan.

Hasil Pembelajaran

Di akhir latihan, peserta akan:

LATIHAN 'PUBLIC' ONLINE

Halal Food Safety Training 2022
Hari
Jam
Minit
Saat
Pendaftaran bagi tarikh ini telah di tutup. Sila hubungi kami untuk tarikh selanjutnya.