Halal Competency Training Latihan Kompetensi Halal

Halal Competency Training

Tempoh : 1 Hari

 |           Pilihan : In-House / Public           |

HRDF Claimable

Halal Awareness Course

HALAL COMPETENCY TRAINING

Latihan Kompetensi Halal

Latarbelakang

Syarat baru seperti yang dinyatakan dalam MPPHM (Domestik) 2020 bahawa semua syarikat WAJIB memastikan Latihan Kompetensi Halal
dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali kepada Ahli Jawatankuasa Halal Dalaman.

Latihan ini akan meningkatkan tahap pengetahuan dan kecekapan ahli Jawatankuasa Halal Dalaman dalam  meningkatkan keselamatan makanan & halal di dalam ekosistem pengeluaran produk makanan syarikat.

Para peserta akan didedahkan dengan Amalan Halal yang Baik di dalam membangunkan sistem pengurusan halal   serta mempraktikkan formula 3PDS di dalam Sistem Jaminan Halal.

Hasil Pembelajaran

DAPATKAN 'COURSE OUTLINE' PENUH

LATIHAN 'PUBLIC' ONLINE

27 May 2021  | Khamis  | 0900~1700

Hari
Jam
Minit
Saat
Pendaftaran bagi tarikh ini telah di tutup. Sila hubungi kami untuk tarikh selanjutnya.

DAPATKAN 'COURSE OUTLINE' PENUH

Antara Pelanggan Kami